Kita aktuali informacija apie korupcijos prevenciją

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

  • raštu – Rusnės g. 1 LT-99185 Šilutė;
  • pasitikėjimo telefonu – (8 441) 61 055, (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.)
  • elektroniniu paštu – korupcija@silutesligonine.lt arba pranesk@silutesligonine.lt

Už korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Šilutės ligoninėje atsakinga Diana Andrijauskienė. Darbo metu ją galite rasti ligoninės III korpuso I aukšte teisininko kabinete.

STT informuoja, kad asmenys, duodami kyšį medikui, daro nusikaltimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Jei susiduriate su kyšininkavimu, kai gydytojas ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio, – praneškite STT karštąja linija (8 5) 266 3333 ar el. paštu pranesk(eta)stt.lt.

SAM pasitikėjimo tel. 8 800 66 004, kuriuo nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas, elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip
  • pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

VšĮ Šilutės ligoninės administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad nei ligoninė, nei Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Viešajai įstaigai Šilutės ligoninei yra suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-336
Sprendimas dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos
vardo suteikimo Viešajai įstaigai Šilutės ligoninei

PATVIRTINTA
VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo
2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A1-75
VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojų,susidūrusių su galima
korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Dėl privačių interesų deklaravimo

Darbo grafikų skelbimas

Kas yra dovana

 

 www.facebook.com/NeKysisGydo/ 

Įstaigos vadovo kreipimasis. Vaizdo klipas

 

Antikorupciniai vaizdo klipas Nr. 1;

Antikorupciniai vaizdo klipas Nr. 2;

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva buvo sukurtas antikorupcinis socialinis vaizdo klipas „Korupcija – nykstanti rūšis“.