Apie mus
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė – vienintelė Pamario krašto gydymo įstaiga, teikianti antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  
Mes siekiame, kad pacientai gautų aukščiausios kokybės paslaugas, kurias teikia ilgametę patirtį sukaupę ir didžiausią kvalifikaciją turintys mūsų gydytojai, kitų sričių specialistai. 
 
 

Dažnai susitinkame su medicinos darbuotojais,
bet prisimename ne visus. Atmintyje išlieka tie,
kurių laiku suteikta pagalba, o ne kartą ir ištartas geras žodis,
padeda išsaugoti mums brangiausią turtą - sveikatą.

Liepos 7 dieną, pasijutus blogai, prireikė Priėmimo-skubios
pagalbos skyriaus pagalbos. Ačiū tądien dirbusiam kolektyvui.
Ačiū ir medicinos darbuotojai Daivai Žalgevičienei,
gydytojai Daivai Bernotaitei.

Esu sužavėta jūsų darbu. Dirbdamos padėjote pamiršti tuo
metu iškilusius negalavimus, įkvėpėte naujų jėgų
kovoti su gyvenimo išbandymais.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už profesionalią pagalbą,
nuoširdų dėmesį, už jautrų, paguodžiantį, palaikantį žodį,
už geležinę kantrybę, atjautą. Visiems Jums sveikatos ir
ištvermės Jūsų sunkiame ir labai atsakingame darbe!

Pacientė Danutė Z.

2023-08-04

Nuoširdžiai dėkoju mane gydžiusiam gydytojui Kastyčiui Giedrikui, slaugytojoms – už nuošidžią šypseną, suteikiančią viltį pasveikti, kantrybę, profesionalumą, pasiaukojimą sunkiame ir atsakingame darbe.

Dėkoju ir virtuvės šeimininkėms už skanius ir sočius valgius.

Linkiu Jums visiems laimės, sveikatos, stiprybės ir toliau darbus atlikti tobulai.

Jūsų pacientė A. G.

2023-09-19

Pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius už suteiktą galimybę vėl džiaugtis gyvenimu skiriu Reanimacijos ir intensyvios terapijos, Vidaus ligų bei Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių vedėjams, kolektyvams ir aptarnaujančiam personalui, kurie, dirbdami komandoje, padėjo įveikti tuo metu iškilusius negalavimus, įkvėpė naujų jėgų kovoti su gyvenimo išbandymais.

Išskirtinį ačiū tariu medikams Audronei Pikžirnienei ir Donatui Vekteriui, už itin atidų rūpestį.

Nuoširdžiai dėkoju visiems visiems už profesionalią pagalbą, nuoširdų dėmesį, už jautrų, paguodžiantį, palaikantį žodį, už geležinę kantrybę, atjautą. Esu sužavėta Jūsų visų darbu, kuris yra labai sunkus. Kiek daug žmonių, kuriems vienaip ar kitaip padėjote sugrįžti į visavertį gyvenimą, suteikėte vilties gyventi... Kokia turtinga Jūsų pagalbos „kraitele“, koks prasmingas Jūsų visų darbas. Už viską dėkoju Jums ir linkiu Dievo palaimos, sveikatos, pacientų dėkingumo. Išsaugokite jautrumą, kaip didelę mediko vertybę.

V. Š.

2023-11-07

Gerb. gyd. Lina Minkevičiūte,
Po žiemos dangumi, kai rankų šakos pilnėja
Į pradžią žiūrėti imi, kur aukšta šviesu ir tyra.
Kur ošia naktim prie namų nenukirstos medžių Guodos,
Kur žemė lengva purumu Žmogus – gerumu sparnuotas.
Kur viso pasaulio keliai su dulkinu vieškeliu kertas
Kur Tu atsidusęs giliai – jautiesi to gyvenimo vertas.

(J. Marcinkevičius)

 Nuoširdus ačiū Jums ir visam Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus personalui už rūpestį, nuoširdumą. Ačiū už Jūsų šiltas ir rūpestingas rankas, padėjusias man ir vėl džiaugtis gyvenimu.

Pagarbiai, pacientė Dalia

2024-03-05

Laba diena, labai norėjau skirti pačius geriausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius Šilutės ligoninės chirurgui Andrei Kulakov ir jo komandai už 2024-04-30 atliktą operaciją bei šio skyriaus slaugytojoms, jų padėjėjoms už rūpestį stacionare. Nuoširdžiausia padėka visam šio skyriaus kolektyvui už pagalbą ir rūpestį. Ačiū Jums.

Pacientė Rasa N., 304 palata.

2024-05-14

Noriu nuoširdžiai padėkoti Šilutės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus visam personalui: skyriaus vedėjai, vyriausiajai slaugytojai, slaugytojoms, padėjėjoms ir visiems darbuotojams už tėčio A.R. sveikatos priežiūrą ir gydymą.

Šį skyrių galima pavadinti namais, nes tave sutinka nuoširdūs darbuotojai. Čia nereikia prašyti ar reikalauti, čia daroma dabar ir tuoj pat, čia sakomi švelnūs ir kiekvienam suprantami žodžiai, čia žmogus pamaitintas, nupraustas ir sušukuotas, kvepiantis švara.Čia pamankština ir moko pirmųjų žingsnių, čia žmogus jaučiasi reikalingas ir mylimas, o aplankęs artimą, išeini ramus ir geresnis.

Ačiū Jums už paprastą žmogiškumą ir šypseną.

Būkite sveiki ir kuo daugiau saulėtų dienų Jūsų asmeniniame gyvenime.

Su pagarba,
R.V. dukra, Šilutė

2023-04-28

Gintaras Drūlia - jaunas ir puikus gydytojas.
Jo ramus, nuoširdus balsas ir akių žvilgsnis
suteikia pasitikėjimo ir vilties pasveikti.

Dėkoju Jums už suteiktą profesionalią ir reikalingą pagalbą, gerą žodį, palaikymą. Ačiū, kad ne tik padedate sveikti, bet ir nuosirdžiai rūpinatės savo pacientais.
Tokie medikai kaip Jūs - be galo reikalingi.
Tad stiprybes Jums, asmeninės laimės, sveikatos ir žmogiškos laimės.

Pacientė
T. R.

2023-04-18

Pagyrimas ir nuoširdi padėka
kelia žmogų, skatina kruopščiau dirbti.
Dėkoju už atliktą darbą, rūpestį ir nuoširdumą.

Dėkoju už gydymą ir rūpestį.
DAIVAI BERNOTAITEI IR
DANUTEI ŠIMKIENEI

Už rūpestį dėkoju
GIEDREI ARMONIENEI

Pacientas A. Č.

2023-04-04

Ačiū Vidaus ligų skyriaus visoms sesutėms ir visam personalui už tai, kad buvote dieną ir naktį šalia. 

Pagarbiai K.S. 2021-04-20

Gydytoja, Jūs gydote ne tik vaistais, bet ir širdies šiluma - Ačiū, gyd. Dangirai Padimanskienei. 

Pagarbiai K.S. 

Gydytoja, mano skausmas - Jūsų skausmas. Nepalūžkite sunkiame darbe. Ačiū labai. 

Pagarbiai M.K. 

2021-05-20
Nuoširdžiai dėkojame VšĮ Šilutės ligoninės chirurgams gydytojams, anesteziologui ir visai komandai už atliktą operaciją mūsų brangiam šeimos nariui Genadijui. Jūsų operatyvumo ir profesionalumo dėka  vėl džiaugiamės gyvenimu ir  galime būti naudingi visuomenei.  Jūsų gerumo sėklytė pasėta mūsų širdyse, augina gerumo daigelius, kuriuos pasidalinsime su artimaisiais, draugais ir pažįstamais. Ir tegul  sklinda gerumas po visą Pasaulį... Žemai lenkiame galvas Jūsų visam Chirurgijos - Traumatologijos skyriaus personalui, esame dėkingi už puikią priežiūrą ir malonų slaugymą. Dievo  palaimos Jums ir Jūsų šeimoms, Jūsų gyvenimo keliuose!

Su Pagarba ir Meile, G. S. žmona, vaikai, anūkai

2019-12-30

Daug kartų gulėjau Jūsų ligoninės slaugos ir palaikymo skyriuje ir  esu labai patenkinta. Noriu padėkoti  skyriaus gydytojai -vedėjai  N.R. už šilumą ir gerumą, už dėmesingumą ir nuoširdų bendravimą su pacientais. Malonu, kai gydytoja, lyg geras tikras draugas, su šypsena su palaikymu ramina žmogų ir pakelia iš nevilties. Ši gydytoja yra iš pašaukimo. Taip pat, dėkoju visam nuostabiam personalui: slaugytojoms, padėjėjoms ir visiems darbuotojams už visą skyriaus šilumą. Tegul Dievas jiems siunčia stiprybės, kantrybės Jūsų  sunkiame ir nelengvame darbe. 

Su pagarba, Č.Ona

2019-12-02

Norime su visa šeima nuoširdžiai padėkoti už suteiktą med. pagalbą mūsų tėčiui, seneliui S.Merliūnui. Ačiū GMP, Priėmimo skyriui, budintiems gydytojams, slaugytojoms ir kt. personalui, kurie budėjo 2021.05.08-09 d. AČIŪ, kad padėjote, nepaisant tėčio-senelio būklės! 

Pagarbiai Dukra Lina Merliūnaitė-Plečkaitienė

2021-05-10

„Labai noriu padėkoti gydytojui K. Tarasevičiui, Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojams, Chirurgijos – traumatologijos skyriaus slaugytojoms ir operacinės darbuotojoms.
Ačiū Jums visiems už Jūsų rūpestį“.

Pacientė Ž. V.

2023-02-22