Karjeros galimybės

Darbo pasiūlymai

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė – Pamario krašto gydymo įstaiga, teikianti antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Mes siekiame, kad pacientai gautų aukščiausios kokybės paslaugas, kurias teikia ilgametę patirtį sukaupę ir didžiausią kvalifikaciją turintys mūsų gydytojai, kitų sričių specialistai.

Kviečiame prisijungti prie VšĮ Šilutės ligoninės komandos:

 

 
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjo-gydytojo pareigoms

PASKELBTAS KONKURSAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS LIGONINĖS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS  VEDĖJO-GYDYTOJO PAREIGOMS EITI

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, Rusnės g. 1,

LT-99185, Šilutė, kodas: 277329430

Pareigų pavadinimas: Palaikomojo gydymo ir saugos  skyriaus vedėjas-gydytojas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Palaikomojo gydymo ir slaugoss skyriaus vedėjas-gydytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos nacionalinių sveikatos sistemų viešųjų įstaigų padalinių vadovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus:

 1. 1.     Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1.  būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2.  mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

1.3.  turėti nemažiau kaip 1 metų darbo patirtį medicinos srityje ir turėti su padalinio, kuriam siekiama vadovauti, funkcijoms susijusios srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro laipsnį);

1.4.  Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėju - gydytoju gali dirbti gydytojas įgijęs  medicinos gydytojo licenciją.

 

 1. 2.     Žinios ir įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai:

2.1.  išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo politiką bei jų vadybą;

2.2.  sugebėti užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą bei vykdyti kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

2.3.  gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti gydymo paslaugų teikimą Ligoninės skyriuje, į kurį yra priimtas dirbti;

2.4.  žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti gydymo procesą bei gydymo proceso priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti gydymo proceso kokybę, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.5.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

2.6.  gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus;

2.7.  išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

2.8.  turėti gerus raštvedybos įgūdžius;

2.9.  mokėti naudotis sveikatos priežiūros įstaigos informacinėmis sistemomis bei  šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (,,MS Office" programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).  

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Viešųjų ir privačių interesų deklaracija.
 6. Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Telefonas pasiteirauti 8 441 610 53 , el. p. irena.erciuviene@silutesligoninė.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jo einanti darbo diena).

Pretendento anketa

Teisės aktai, iš kurių nuostatų bus užduodami klausimai per testą, sąrašas

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjo-gydytojo pareiginiai nuostatai.

Gydytoją anesteziologą-reanimatologą

Darbui Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. 

REIKALAVIMAI:

 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 2700 Eur. Darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Viršijant nustatytą valandų skaičių, mokami 25 eurai už budėjimą. 

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės Chirurgijos-traumatologijos skyriaus vedėju, laikinai einančiu vyriausiuojo gydytojo pareigas Algiu Starkumi telefonu: 8 441 62 101, el. paštu: algis.starkus@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt
Bendrosios praktikos slaugytoją arba Anestezijos intensyvios terapijos slaugytoją

Darbui Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje. 

REIKALAVIMAI:

 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 1200 Eur neatskaičius mokesčių. 

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės slaugos administratore Birute Jurjoniene telefonu: 8 698 13875, el. paštu: birute.jurjoniene@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt
Gydytoją ortopedą - traumatologą

Darbui Chirurgijos - traumatologijos skyriuje. 

REIKALAVIMAI:

 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 2200 Eur. Darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės Chirurgijos-traumatologijos skyriaus vedėju, laikinai einančiu vyriausiuojo gydytojo pareigas Algiu Starkumi telefonu: 8 441 62 101, el. paštu: algis.starkus@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt
Gydytojus darbui Konsultacinėje poliklinikoje

Kviečiame:

 • Ortopedą-traumatologą;
 • Chirurgą;
 • Dermatovenerologą;
 • Oftalmologą;
 • Pulmonologą;
 • Reabilitologą;
 • Neurologą;
 • Kardiologą;
 • Akušerį-ginekologą;
 • LOR (ausų, nosies, gerklės) gydytoją. 

REIKALAVIMAI:

 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 2200 Eur. Darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės Chirurgijos-traumatologijos skyriaus vedėju, laikinai einančiu vyriausiuojo gydytojo pareigas Algiu Starkumi telefonu: 8 441 62 101, el. paštu: algis.starkus@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt
Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus gydytoją
REIKALAVIMAI:
 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 2200 Eur. Darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės Chirurgijos-traumatologijos skyriaus vedėju, laikinai einančiu vyriausiuojo gydytojo pareigas Algiu Starkumi telefonu: 8 441 62 101, el. paštu: algis.starkus@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt
Vidaus ligų gydytoją arba Medicinos gydytoją

Darbui Vidaus ligų ir Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose. 

REIKALAVIMAI:

 • galiojanti medicinos praktikos licencija;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • paslaugumas pacientui;
 • atsidavimas darbui. 

MES SIŪLOME:

 • geras darbo sąlygas;
 • dinamišką aplinką ir kvalifikuotą komandą, pasitikėjimu pagrįstą darbo atmosferą;
 • motyvacinius priedus už pasiekimus;
 • atlyginimą nuo 2200 Eur. Darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Jūsų poreikius ir pasiūlymus aptarsime darbo pokalbio metu.

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA:

susisiekus su Šilutės ligoninės Chirurgijos-traumatologijos skyriaus vedėju, laikinai einančiu vyriausiuojo gydytojo pareigas Algiu Starkumi telefonu: 8 441 62 101, el. paštu: algis.starkus@silutesligonine.lt arba su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriumi telefonu: 8 441 61 053, el. paštu: personalas@silutesligonine.lt