Apie mus

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė – Pamario krašto gydymo įstaiga, teikianti antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  
Mes siekiame, kad pacientai gautų aukščiausios kokybės paslaugas, kurias teikia ilgametę patirtį sukaupę ir didžiausią kvalifikaciją turintys mūsų gydytojai, kitų sričių specialistai. 
 
VIZIJA – tai moderni antro lygio daugiaprofilinė gydymo įstaiga, nuolat siekianti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir įstaigos darbuotojams. 
 
MISIJA – teikti pacientams saugias, mokslu pagrįstas, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus. Užtikrinti pacientų privačios informacijos saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Siekti, kad įstaigos darbuotojai gautų orų atlyginimą už darbą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime. Prisiimti pilną atsakomybę už įstaigos teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
 
Tarp geriausiųjų
 
Pastaruoju metu Sveikatos apsaugos ministerija skelbia gydymo įstaigų reitingavimo duomenis pagal tam tikrus rodiklius. Palyginus su kitomis gydymo įstaigomis Šilutės ligoninė visada tarp geriausių sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, pradedant insultų, infarktų gydymu, įvairiais lovų užimtumo rodikliais, darbo užmokesčio ir baigiant brangių tyrimų atlikimu bei įrangos panaudojimu.
 
Moderniausia įranga
 
Įgyvendinus Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamą Šilutės ligoninėje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą, rajono pacientams pagerėjo ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo - skubios pagalbos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybė ir prieinamumas, teikiamos dienos chirurgijos paslaugos. 
 
Įstaigoje yra visos galimybės teikti kokybiškas reabilitacijos paslaugas su modernia fizioterapine aparatūra. Iš Europos Sąjungos gautų lėšų įrengtas naujas Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba. Pagerėjo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus medicinos personalo darbo sąlygos. Įsigyta nauja įranga palengvino slaugomų pacientų priežiūrą. 
 
Eilių reguliavimo sistema
 
Pacientų patogumui buvo įdiegta moderni eilių reguliavimo sistema. Šios technologijos dėka sumažintos pacientų eilės pas gydytojus. Taip pat atnaujinti informaciniai stendai, patalpos. 
 
Galimybės būsimiesiems gydytojams
 
Įstaiga nuolat vykdo jaunų, baigusių rezidentūros studijas, specialistų paiešką bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir kitomis sveikatos priežiūros specialistus ruošiančiomis įstaigomis. Kasmet ligoninėje praktikuojasi vis daugiau medicinos studentų.  Šilutės ligoninė yra LSMU, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Klaipėdos universiteto Sveikatos fakulteto bei Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų praktinio mokymo bazė.