Naujienos

Ilgametė Šilutės ligoninės gydytoja – Lietuvos gydytojų sąjungos garbės narė

2022 05 19


Praėjusią savaitę Vilniuje įvyko Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) suvažiavimas, kurio metu Šilutės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjai Audronei Pikžirnienei buvo suteiktas aukščiausias organizacijos – Garbės nario vardas. Gydytoja anesteziologė-reanimatologė A. Pikžirnienė LGS Šilutės filialui vadovavo 20 metų. Per šį laikotarpį pasiekta daug dalykų, gerinančių gydytojų darbo sąlygas, finansavimą sveikatos apsaugai, visuomenės sveikatą.


Siūlo problemų sprendimo būdus

Lietuvos gydytojų sąjunga, tai profsąjunginė savaveiksmė ir savarankiška, savanoriška organizacija, vienijanti virš 70 procentų Lietuvos gydytojų ir ginanti gydytojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

1989–aisiais, šalies Atgimimo laikotarpiu atkūrę tarpukariu gyvavusią Lietuvos gydytojų draugijų sąjungą, šalies medikai tęsia šios sąjungos veiklą – ir jau ne kartą savo aktyvia, pilietiška pozicija, viešais pasisakymais, renginiais, derybomis su šalies sveikatos politikos strategais gynė atstovaujamų medikų interesus, ragino politikus rūpintis svarbiausia valstybės vertybe – žmogumi ir jo sveikata.

Lietuvos gydytojų sąjunga aktyviai dalyvauja formuojant Lietuvos sveikatos politiką ir nuolat siūlo opių jos skaudulių sprendimo būdus. O skubiai spręstinų problemų – daug: nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas, medikų – ypač rajonuose, ir ypač – jaunų – stygius, menkas ir netolygus sveikatos sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimas, sudėtingos darbo sąlygos, milžiniškas darbo krūvis.

Džiugina pasiekti tikslai

Gydytoja A. Pikžirnienė savo veiklą LGS pradėjo 1997 m. Per dvidešimt A. Pikžirnienės vadovavimo metų, Šilutės LGS filialas buvo vienas gausiausių Lietuvoje ir vykdė aktyvią veiklą. Garbingą įvertinimą gavusi gydytoja priminė svarbiausius dalykus, kuriuos LGS, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, pasiekė per 20 metų laikotarpį.

Visų pirma, LGS pirmą kartą Vyriausybės pradėjo reikalauti didinti finansavimą sveikatos apsaugai, atlyginimus medicinos darbuotojams. Ir tai buvo padaryta etapais, per penkerius metus. Tuo tikslu buvo organizuoti 3 piketai prie Seimo ir Vyriausybės rūmų, dalyvaujant LGS Šilutės filialo nariams.  

Ne vienerius metus trukę darbas nenuėjo veltui, LGS pavyko išsireikalauti, kad Lietuvos gydytojų atlyginimai būtų keliami ir jie yra nuolat keliami iki šiol.

Kitas svarbus dalykus, kurį pavyko pasiekti LGS – Šakos kolektyvinė sutartis. Šilutės LGS filialas vienas iš pirmųjų respublikoje pirmą kartą pasirašė kolektyvinę sutartį su ligoninės administracija ir kita profesine sąjunga. Kolektyvinė sutartis skirta gerinti Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje veikiančiose įstaigose dirbančių darbuotojų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, darbo organizavimą grįsti šiuolaikiniais darbuotojų motyvavimo principais, didinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, stiprinti socialinę partnerystę Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje veikiančiose įstaigose .

Trečias svarbus dalykas, tai žalos atlyginimo „be kaltės“ įstatymas, garantuojantis gydytojo teisę dirbti laisvai, įteisinantis medicininės klaidos galimybę.

„Nuolat didinami paslaugų įkainiai, sveikatos apsaugos finansavimas, Šakos kolektyvinė sutartis, Žalos atlyginimo be kaltės įstatymas tai tarsi trys banginiai ant kurių stovi Lietuvos gydytojų sąjunga“, – sakė gydytoja A. Pikžirnienė.

Iš šventinio renginio grįžusią gydytoją Audronę pasveikino ir Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Algis Starkus. Jis kartu su kolegomis pasidžiaugė aukštu Šilutės ligoninės gydytojos įvertinimu ir neabejotinais ilgamečio darbo LGS rezultatais.

Nuotraukose:

1. Apdovanojimą gydytojai A. Pikžirnienei įteikia LGS prezidentas prof. Liutauras Labanauskas.

2. Su garbingu LGS įvertinimu gydytoją pasveikino Šilutės ligoninės vyr. gydytojas A. Starkus.

Šilutės ligoninės administracijos informacija