Psichologinio saugumo užtikrinimas

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė, siekdama užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję smurto ar priekabiavimo atvejus,  gali pranešti:

  1. Registruojant galimą smurto ar priekabiavimo atvejį naudojantis Ligoninės internetu www.silutesligonine.lt, užpildant Galimų smurto ir priekabiavimo atvejų darbe anketą;
  2. Skambinant telefonu 8 441 62101 (vyriausiasis gydytojas);
  3. Elektroniniu paštu:  pranesk@silutesligonine.lt

Konfidencialumas garantuojamas! 

   Anketa pildymui

PAGALBA NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierės inicijuoto tyrimo dėl pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims užtikrinimo srityje kylančių esminių žmogaus teisių problemų 2023 m. gruodžio 28 d. ataskaitos Nr. NŽTl-2023/ 1-1 rekomendacijas. Informacija apie pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/.

Pagalbą teikiančių tarnybų sąrašą galite rasti čia: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/pagalba-teikiancios-tarnybos-2024-m/.

1. LSK ataskaita dėl pagalbos nuo nusikalstamos veiklos asmenims
2. Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims