Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

Mokamos antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:

1. kai šios paslaugos yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;

2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi į įstaigą savo iniciatyva (be siuntimo) ir teritorinė ligonių kasa (TLK) neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;

3. pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir už kurių sveikatos priežiūros paslaugas nepamoka TLK.

 

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo  tvarkos aprašas

Asmens sveikatos priežiūros ir kitų mokamų paslaugų sąrašas ir kainos

 

Paciento asmeninių elektros prietaisų naudojimo ir elektros energijos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Vyriausiojo gydytojo 2010 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. A1-36

,,Dėl kompensacijos dydžio už paciento asmeninio naudojimo elektros prietaiso naudojimą skyriuje nustatymo" pakeitimo