Veiklos sritys

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (toliau – gydymo įstaiga) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaiga.

Pagrindinės VšĮ Šilutės ligoninės veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

  Ligoninių veikla – 86.10; 
  Bendrosios paskirties ligoninių veikla - 86.10.10; 
  Slaugos ligoninių veikla – 86.10.40; 
  Bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21;  
  Gydytojų specialistų veikla - 86.22; 
  Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
  Medicinos laboratorijų veikla – 86.90.30; 
  Stacionarinė slaugos įstaigų veikla – 87.10;
  Kita stacionarinė globos veikla – 87.90; 
  Kita nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.9;
  Vaistų gamyba – 21.20.10.

- Nemokamos būtinosios medicinos pagalbos visiems Lietuvos gyventojams teikimas.

- Visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.

- Kita, įstatymais neuždrausta veikla (veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme reglamentuota, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS)  įstaigų teikiamų paslaugų kainas nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

Teritorinės ligonių kasos (TLK) kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Už paslaugas gydymo įstaigoms mokama Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis bazinėmis kainomis, pagal PSDF lėšomis apmokamų (apdraustiesiems nemokamų) sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal sutartis su TLK, nomenklatūrą.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra 

Lietuvos apdraustiesiems PSDF lėšomis apmokamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos