Naujienos

In memoriam ilgamečiam vidaus ligų gydytojui Antanui Markauskui (1937-2023)

2023 09 13


Šilutės ligoninės bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Netekome brangaus kolegos, ilgamečio vidaus ligų gydytojo, buvusio vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai Antano Markausko. Gydytojo širdis sustojo rugsėjo vienuoliktą dieną, jam einant aštuoniasdešimt septintuosius gyvenimo metus.

Pasišventęs mediko profesijai – darbštus, dėmesingas ir jautrus pacientams, nuoširdus kolegoms, iškalbus, turintis puikią atmintį, visada taktiškas, mandagus, elegantiškas. Taip šiandien A. Markauską prisimena jo kolegos.


Gydytojas A. Markauskas Šilutės ligoninėje išdirbo 46-erius metus. 1968 m., baigęs tuometį Kauno medicinos institutą, įsidarbino gydytoju terapeutu Vidaus ligų skyriuje. 1971 m. kurį laiką vadovavo Poliklinikai, o nuo 1972 m. balandžio jis buvo paskirtas vyriausiojo gydytojo pavaduotoju medicinai ir šias pareigas ėjo 25-erius metus. Dirbdamas administracinį darbą A. Markauskas tęsė vidaus ligų gydytojo praktiką, nuolat kėlė kvalifikaciją. Paskutiniaisiais darbo Šilutės ligoninėje metais jis tyrė pacientus funkcinės diagnostikos kabinete. Į užtarnautą poilsį išėjo 2014 metų gegužę.

A. Markauskas šeimą sukūrė su medike, šilutiškių gerbiama gydytoja oftalmologe Janina. Kartu jie užaugino sūnų Audrių ir dukrą Rūtą. Sūnus garbingai tęsė šeimos tradicijas ir pasirinko mediko profesiją,  yra gydytojas anesteziologas - reanimatologas.

Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas Algis Starkus A. Markauską prisimena, kaip vyresniosios kartos inteligentą – taktišką, kultūringą, elegantišką. Su visais ligoninės darbuotojais – bendrosios praktikos slaugytojomis, gydytojais ar kitu personalu – bendraudavo vienodai mandagiai. Jis visada pasisveikindavo pirmas, visada praleisdavo praeiti pro duris.

„Mūsų atmintis apie jį šviesi, kaip apie darbštų, mylintį savo darbą, bendraujantį, dėmesingą pacientams", – taip ilgametį kolegą apibūdina Vidaus ligų skyriaus gydytojai Daiva Bernotaitė ir Kastytis Giedrikas.

Gydytojai prisimena, kad A. Markauskas turėjo puikią  atmintį, atsimindavo visus įvykius, žmogaus gerąsias savybes. Taip pat gebėjo puikiai reikšti savo mintis – sklandžiai, išsamiai ir apibendrintai kalbėti. Dirbant su juo, niekada nekildavo konfliktinių situacijų. A. Markauskui buvo svarbu kolegiškumas, kolektyviškumas. Jis stengėsi suburti ligoninės darbuotojus, mielai bendraudavo, žinojo įstaigos darbuotojų džiaugsmus ir rūpesčius.

Gydytojas chirurgas Vytautas Žvirblis – taip pat buvęs ilgametis vyr. gydytojo pavaduotojas medicinai, šias pareigas ėjęs po A. Markausko, kolegą prisimena kaip išmanantį savo darbą, kolegišką. Jis perdavė daug svarbių administracinio darbo patarimų, lietuvybės puoselėjimą. Įdomu, kad A. Markauskas buvo įvaldęs lotynų kalbą, žinojo daug posakių.

Šilutės ligoninės bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Antano Markausko žmonai Janinai, sūnui Audriui, dukrai Rūtai bei jų šeimoms.

Šilutės ligoninės administracijos inf.