Naujienos

Ką svarbu žinoti, kreipiantis į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių?

2024 05 31


Primename, kad Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje teikiama tik būtinoji pagalba. Jei paciento sveikatos būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų ir jis atvyko be siuntimo, sveikatos priežiūros paslaugos priėmimo skyriuje yra mokamos.


Į ligoninę poilsio, šventinėmis dienomis, naktį vykstama ar pagalba telefonu 112 kviečiama tik tada, kai staiga iškyla reali grėsmė žmogaus sveikatai, gyvybei. Pavyzdžiui, patekus į autoįvykį, stipriai susižeidus, ūmiai apsinuodijus, nusideginus, praradus sąmonę, esant tokiai būklei, dėl kurios gali sutrikti gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų veikla.

Į ligoninės priėmimo skyrių žmonės gali kreiptis ir šeimos gydytojo nedarbo metu, jeigu pirminės sveikatos priežiūros centras yra sudaręs sutartį su ligonine. Pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, visos šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos yra įpareigotos užtikrinti nepertraukiamą prisirašiusių prie gydymo įstaigos apdraustų PSD pacientų sveikatos priežiūrą.

Informuojame, kad sutartis su VšĮ Šilutės ligonine yra sudariusios šios ambulatorines pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos:

  • VŠĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras;
  • UAB „Puriena“;
  • UAB „Sveikatos darna“;
  • VšĮ Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centras;.
  • VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras;
  • V. Prielgausko šeimos gydytojo kabinetas (Kintai).

Nuo 2024 metų birželio paslaugų sutarties nepratęsus IĮ „Pagėgių šeimos centras“ (Pagėgiai), šios įstaigos pacientams paslaugos, neatitinkančios būtinosios pagalbos kriterijų, VšĮ Šilutės ligoninės priėmimo skyriuje bus mokamos.

Šilutės ligoninės administracijos inf.