Naujienos

VLK informacija dėl privalomuoju sveikatos draudimu nedraustų asmenų

2024 07 03


Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) atkreipia dėmesį, kad, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau – Sodra) duomenimis, vis dar yra dešimtys tūkstančių savarankiškai dirbančių asmenų, kurie pasinaudojo lengvata atidėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas dėl COVID-19 pandemijos ir šių įmokų nustatyta tvarka nesumokėjo iki 2024 m. gegužės 1 d.

Šiems skolininkams gegužės mėnesį Sodros buvo papildomai siunčiami priminimai (raginimai) susimokėti įmokas, o nuo birželio pradžios Sodroje turėjo būti pradėtas šių įsiskolinimų išieškojimas.


VLK primena, kad turintys privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimus asmenys nelaikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį ir už jiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas tokie asmenys Asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – ASPĮ) turi mokėti patys (išskyrus valstybės biudžeto lėšomis apmokamas būtinąją medicinos pagalbą ir kitas būtinas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų, kurias ASPĮ turi teikti ir nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams).

Asmenys, kurie yra nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu arba kurių privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio galiojimas dėl Sodros nustatyto įsiskolinimo nutrūko, gali kreiptis Sodros informacijos centro bendruoju telefono numeriu +370 5 250 0883, kur jiems bus išsiaiškinta nustatyto įsiskolinimo suma ir jo padengimo (arba skolos atidėjimo) tvarka.

Asmenų, kuriems Sodra nustatė privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimą, privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią nustatytas įsiskolinimas bus visiškai apmokėtas (t. y. Sodrai bus sumokėtos visos nemokėtos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyto dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokos, bet ne daugiau kaip už 5 metus).

VLK informacija