Administracinių padalinių kontaktai

Struktūra ir kontaktaiAlgis Starkus
Pareigos: l.e.p. Vyriausiasis gydytojas
Birutė Jurjonienė
Pareigos: Slaugos administratorė
Asta Lebeckienė
Pareigos: Vyriausioji finansininkė
Dalia Šidlauskienė
Pareigos: Ekonomistė
Aldona Prunskaitienė
Pareigos: Buhalterė
Alvydas Taroza
Pareigos: Buhalteris
Danutė Urbonienė
Pareigos: Vyresn. sveikatos statistikė
Gintarė Daukantaitė
Pareigos: Sveikatos statistikė
Irena Erciuvienė
Pareigos: Personalo skyriaus vedėja
Diana Andrijauskienė
Pareigos: Teisininkė
Elena Barauskienė
Pareigos: Viešųjų pirkimų organizatorė
Nijolė Drobnytė
Pareigos: Sekretorė- referentė
Sigita Bulavinienė
Pareigos: Archyvarė
Daiva Balčytytė
Pareigos: Darbų saugos ir duomenų apsaugos specialistė
Rūta Ežerinskė
Pareigos: Auditorė
Ramūnas Kuzas
Pareigos: Ūkio administratorius
Marytė Gajauskienė
Pareigos: Sandėlininkė
Eimantė Brazienė
Pareigos: Dietistė