Informacija žiniasklaidai

Informacija žiniasklaidai

Oficiali informacija apie gydymo įstaigos veiklą žiniasklaidos atstovams ir kitiems informacijos skleidėjams teikiama per visuomenės informavimo specialistą, informavus gydymo įstaigos vadovą. Informacija rengiama gavus raštišką paklausimą el. paštu arba nurodytu telefonu. Vyriausiasis gydytojas ir (arba) visuomenės informavimo specialistas komentarus ar interviu apie įstaigos veiklą televizijos ar radijo atstovams duoda tik iš anksto suderinus vizito dieną ir laiką. 

Kontaktai žiniasklaidai

Rūta Ežerinskė
Visuomenės informavimo specialistė
Tel. 8 679  45524