Nuostatai

VšĮ Šilutės ligoninės įstatai

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-793
Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės įstatai