Informacijos apie asmenis surinkimas

VšĮ Šilutės ligoninė, siekdama, kad ligoninėje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys ir vadovaudamasi  Korupcijos prevencijos įstatymu, bendradarbiauja su Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl informacijos apie kandidatus, siekiančius užimti tam tikras pareigas ligoninėje, gavimo.

Teikti rašytinį prašymą, kad STT pateiktų informaciją apie į pareigas skiriamą asmenį privaloma, kai asmenį rengiamasi skirti į šias pareigas:

1.1. Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai;
1.2. Vyriausiasis finansininkas;
1.3. Personalo skyriaus vedėjas;
1.4. Slaugos administratorius;
1.5. Ūkio administratorius;
1.6. Vyresnysis medicinos auditorius;
1.7. Farmacinės veiklos vadovas;
1.8. Priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.9. Konsultacinės poliklinikos vedėjas, gydytojas;
1.10. Radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.11. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos vedėjas, gydytojas;
1.12. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.13. Reanimacijos intensyvios terapijos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.14. Chirurgijos traumatologijos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.15. Vidaus ligų skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.16. Vaikų ligų skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.17. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.18. Covid skyriaus vedėjas, gydytojas;
1.19. Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėjas;
1.20. Asmenys laikinai skiriami į 1.1-1.20 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.