Vidiniai pranešimų kanalai

.
.
Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
.
.
VšĮ Šilutės ligoninės Vidiniame kanale pranešimus gali palikti:.
  • esami ir buvę Šilutės ligoninės darbuotojai;
  • asmenys sutartiniais santykiais susiję su Šilutės ligonine (pvz. konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).
 .
Pastaba: Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
.
.
Čia galite pateikti pranešimą apie Šilutės ligoninės darbuotojo:
  •  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  •  administracinį nusižengimą;
  •  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  •  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  •  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Šilutės ligonine.

_____________________________________________________

Turėdami informaciją apie Šilutės ligoninės  darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, informaciją pateikite Jums patogiausiu būdu:
Pastaba: Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Šilutės ligoninės Korupcijos prevencijos grupė, kuri užtikrina asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.