Viešųjų ir privačių interesų derinimui

Korupcijos prevencijos specialistė Diana Andrijauskienė yra paskirta VšĮ Šilutės ligoninės atitikties pareigūnu, atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.
Kontaktai: Mob.: +370 610 68 319, el. p.: diana.andrijauskiene@silutesligonine.lt
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILUTĖS LIGONINĖS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Pareigybės

1.

Vyriausiasis gydytojas

2.

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai

3.

Gydytojai

4.

Skyrių vadovai ir juos pavaduojantys asmenys, kai jie pradeda vykdyti / vykdo struktūrinių padalinių vadovų funkcijas

5.

Medicinos biologas

6.

Farmacinės veiklos vadovas

7.

Farmacijos specialistas - farmotechnikas

8.

Viešųjų pirkimų komisijos nariai

9.

Asmenys, vyriausiojo gydytojo  paskirti atlikti supaprastintus pirkimus

10.

Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai

11.

Viešųjų pirkimų iniciatoriai