Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

VšĮ Šilutės ligoninėje numatyta, kad tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, įsakymo rengėjas privalo užtikrinti, kad bus atliktas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas. Vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai pareigoms eiti bendrieji reikalavimai

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai pareigoms eiti konkurso nuostatai

Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai pareigoms eiti pareiginiai nuostatai