Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, ASORTIMENTAS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

 

1. VšĮ Šilutės ligoninėje veikla, nurodyta įstatuose ir licencijoje, vykdoma adresu Rusnės g. 1, Šilutės m.  ir Tulpių g. 8, Šilutės m.

2. Viešojoje įstaigoje Šilutės ligoninėje teikiamos šios licencijuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

2.1. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, dermatovenerologijos, pulmonologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, vaikų ligų, vaikų pulmonologijos, ortopedijos ir traumatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, nefrologijos, urologijos, akušerijos ginekologijos, chirurgijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos.

2.2. Bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: kompiuterinės tomografijos, hemodializės, dienos chirurgijos, laboratorinės diagnostikos.                  

2.3. Antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: vidaus ligų, suaugusiųjų neurologijos II, suaugusiųjų chirurgijos, suaugusiųjų abdominalinės chirurgijos IIA, IIB, otorinolaringologijos II, suaugusiųjų ortopedijos traumatologijos IIA, IIB, IIC, ginekologijos IIA, IIB, IIC, akušerijos, nėštumo patologijos IIA,  neonatologijos IIA,  suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos (I-I, I-II, II), vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos (I-I, I-II), vaikų ligų.

2.4. Pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.

3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra:

3.1. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

3.1.1. Būtinoji medicinos pagalba (šios pagalbos teikimo tvarką bei mastą įsakymu patvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras):

3.1.2. visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą;

3.1.2. Europos Sąjungos bei Europos ekonominės bendrijos šalių piliečiams, pateikus galiojančią E formą pažymą, patvirtinančią sveikatos draudimą.

3.1.2. Visos įstaigos licencijoje numatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos piliečiams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar įtrauktiems į valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros sąrašą.

3.2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

3.2.1. asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;

3.2.2. asmenims be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiams, neturintiems privalomojo sveikatos draudimo bei leidimo nuolat gyventi Lietuvoje;

3.2.3. pacientai, kurie kreipiasi antrinio lygio planinei pagalbai be siuntimo;

3.2.4. pacientams, kuriems savo iniciatyva, gydančio gydytojo rekomendavimu, pasirenka papildomus diagnostinius ar tyrimo metodus, kurie neįeina į pagrindinio susirgimo, dėl kurio pacientas stacionarizuotas, tyrimo ir gydymo planą;

3.2.5. detoksikacijos paslaugos;

3.2.6. pacientams teikiamos ir kitos mokamos paslaugos (šaldytuvo paslaugos, mirus pacientui; medicininių dokumentų kopijavimo ir kitos paslaugos.).

3.2.7. mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti suteiktos tada, kai paslaugos bus suteiktos tą dieną priregistruotiems pacientams.