Ginčų, konfliktų sprendimo tvarka

GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

1. Kilus konfliktui tarp paciento ir skyriaus medicinos personalo, pacientas turi kreiptis į to skyriaus vedėją, kuris konfliktą išsprendžia vietoje.

2. Jeigu paciento šis sprendimo būdas netenkina, jis raštu informuoja ligoninės vyriausiąjį gydytoją apie kilusį konfliktą ar nepasitenkinimą.

3. Vyriausiasis gydytojas, gavęs paciento raštišką skundą, atsižvelgdamas į skundo motyvus (neteisingas gydymas, slauga, medicinos etikos, deontologijos pažeidimai) paveda skundą išnagrinėti Medicinos etikos komisijai, ar nurodo vyriausiajam auditoriui atlikti to padalinio vidaus medicininį auditą ar įsakymu sudaro nepriklausomų specialistų komisiją, skundui išnagrinėti.

4. Skundas turi būti išnagrinėtas per įmanomai trumpą laiką. Atsakymas pacientui apie skundo nagrinėjimo rezultatus praneša ne vėliau kaip per 20 darbo dienas.

5. Jeigu šis konflikto sprendimo būdas paciento ar jo atstovo netenkina, jis gali kreiptis į valstybines institucijas, kurios pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja VšĮ Šilutės ligoninę (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Valstybinė ir teritorinės ligonių kasos).

 

 

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMU, SĄRAŠAS

  1. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 687 ,,Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“;
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 ,,Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 ,,Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“;
  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-79 ,,Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
  1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. T1-137 ,,Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. T1-2097 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo, duomenų suvedimo į administracinių teisės pažeidimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje tvarkos taisyklių patvirtinimo“