Pacientų lankymo tvarka

PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO AR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

1. Pacientai VšĮ Šilutės ligoninėje lankomi kasdien, nuo 10.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 16.00 val. iki 18.30 val.

2. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje pacientai lankomi tik leidus skyriaus vedėjui ar budinčiam gydytojui.

3. Akušerijos skyriuje pacientai lankomi kasdien, nuo 11.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 17.00 val. iki 18.30 val.

4. Išimties atvejais (pacientui pageidaujant arba, kai ligonio sveikatos būklė sunki), leidus skyriaus vedėjui ar budinčiam gydytojui, pacientai lankomi ir kitu paros metu.

5. Palatoje vienu metu pacientą lankyti gali ne daugiau kaip du lankytojai.

6. Lankytojams palatoje neleidžiama:

6.1. sėdėti ant ligonio lovos;

6.2. rūkyti ligoninės patalpose ir teritorijoje;

6.3. triukšmauti ligoninės palatose;

6.4. pacientams nešti alkoholinių gėrimų, sugedusių ar greitai gendančių maisto produktų.

7. Jeigu veiksnus pacientas atsisako lankytojų (pacientas raštu pareiškia ir patvirtina tai savo parašu medicininiuose dokumentuose), lankytojai neįleidžiami.

8. Pacientai išrašomi iš VšĮ Šilutės ligoninės, kai:

8.1. baigiamas paciento gydymas ir tolesnis buvimas stacionare nėra mediciniškai pagrįstas.

8.2. pacientui reikalingas ištyrimas bei gydymas aukštesnio lygio ar kitoje specializuotoje gydymo įstaigose.

8.3. pacientas pažeidžia VšĮ Šilutės ligoninės vidaus tvarkos taisykles ir, kai jo išrašymas iš stacionaro nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.

8.4. pacientas nesutinka toliau gydytis VšĮ Šilutės ligoninėje ir apie tai jis ar jo atstovas parašu patvirtina nesutikimą toliau gydytis šioje gydymo įstaigoje.

9. Jeigu gydytojas nustato, kad paciento tolesnė diagnostika ir gydymas reikalingi kitoje gydymo įstaigoje ir pacientas negali nuvykti savo transportu, pacientas į kitą gydymo įstaigą pervežamas ligoninės transportu ar iškviestu reanimobiliu.

10. Jeigu pacientas (ar jo atstovas) pats atsisako toliau gydytis VšĮ Šilutės ligoninėje, pageidauja  gydytis kitoje gydymo įstaigoje, į tą gydymo įstaigą turi vykti savo transportu, arba susimokėjus už transporto paslaugas pagal ligoninės nustatytus įkainius, pervežamas ligoninės transportu.

11. Į namus pacientai vyksta savo transportu arba ligoninės transportu, prieš tai susimokėjus  už transporto paslaugas, pagal įstaigos patvirtintus įkainius.

12. Pacientai iš stacionaro išrašomi kasdien iki 14.00 val., išskyrus sekmadienį ir šventines dienas.

13. Pacientai, esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms, pervežami į kitas gydymo įstaigas bet kurią savaitės dieną ir bet kuriuo paros metu.

14. Gydantis gydytojas išvykstančiam iš stacionaro pacientui iki 12.00 val. išduoda:

14.1. nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (elektroniniu būdu);

14.2. receptus vaistams ar medicinos pagalbos priemonės įsigyti;

14.3. rekomendacijas dėl tolesnio gydymo, slaugos taktikos;

14.4. grąžina paciento rūbus, asmeninius daiktus, brangenybes.

14.5. siunčiant į kitą gydymo įstaigą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), siuntimą (forma Nr.088/a), patvirtintą Šilutės ligoninės gydytojų konsultacinės komisijos.

14.6. siunčiant pacientą reabilitacijai ar sanatoriniam gydymui (forma 027/a ir forma Nr. 070/a).