Paciento turimų daiktų saugojimo tvarka

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ IR KITŲ BRANGIŲ DAIKTŲ SAUGOJIMO TVARKA

 

1. Pacientų pageidavimu, ligoninės skyriuose gali būti saugomi pacientų dirbiniai iš brangiųjų metalų ir kiti brangūs daiktai, pinigai.

2. Pacientui pageidaujant arba stacionarizuojant praradusį sąmonę pacientą arba dėl kitų priežasčių negalintį išreikšti savo valios, Priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja gydymo stacionare ligos istorijos grafoje ,,Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos“ surašo paimtus daiktus, suskaičiuoja pinigus ir pasirašo. Ligos istorijoje pasirašo pacientas, turintis sąmonę, ir to skyriaus, kuriame bus gydomas pacientas, bendrosios praktikos slaugytoja.

3. Skyriuje paciento dirbiniai iš brangiųjų metalų, pinigai ir kiti brangūs daiktai saugomi seife.

4. Pacientui pasveikus arba jį pervežant į kitą gydymo įstaigą, daiktai grąžinami pacientui. Pacientas pasirašo ligos istorijos grafoje ,,Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos“ ,,daiktus gavau“.

5. Jeigu pervežamas nesąmoningas pacientas į kitą gydymo įstaigą arba miršta, jo dirbiniai iš brangiųjų metalų, pinigai ar kiti brangūs daiktai atiduodami paciento pirmos eilės įstatyminiams paveldėtojams, kurių asmens kodas įrašomas į ligos istorijos grafą ,,Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos“ ir paveldėtojas pasirašo.

6. Stacionarizuojant pacientai įspėjami, kad už palatose laikomus dirbinius iš brangiųjų metalų, pinigus ir kitus brangius daiktus medicinos personalas neatsako.