Asmeninio elektros prietaiso naudojimo skyriuje tvarka

PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                            VšĮ Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo 
                                                                                                                                                                            2010 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A1-36
                                         

PACIENTO  ASMENINIŲ  ELEKTROS PRIETAISŲ NAUDOJIMO  IR ELEKTROS ENERGIJOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas nustato pacientų asmeninės nuosavybės elektrinių prietaisų  naudojimo VšĮ Šilutės ligoninės (toliau – įstaigos) stacionaro skyriuose tvarką bei sunaudotos elektros energijos išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Šiuo aprašu turi vadovautis pacientai ar juos slaugantys asmenys, kurie naudojasi asmeniniais elektros prietaisais įstaigos patalpose ir skyriaus medicinos personalas, atsakingas už tvarką palatose.

II. PACIENTO ASMENINIŲ ELEKTROS PRIETAISŲ SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS KOMPENSAVIMO TVARKA

3. Pacientas, norintis palatoje naudoti asmeninius elektros prietaisus, privalo sumokėti 5 Lt elektros energijos kompensacijos mokestį už vieno elektros prietaiso naudojimą palatoje. Sumokėjus elektros energijos kompensacijos mokestį, pacientui leidžiama naudotis elektros prietaisu ne ilgiau kaip 1 mėn.

4. Pacientui (ar jį slaugančiam asmeniui) sumokėjus pinigus už asmeninio elektros prietaiso naudojimą, išduodamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (pinigų priėmimo kvitas arba kasos aparato kvitas).

5. Dokumentus apie sumokėtus pinigus už elektros energijos kompensaciją parodo skyriaus vyr.slaugytojai ar budinčiai skyriaus slaugytojai.

6. Pacientui, kompensavus elektros energijos išlaidas (pateikus mokėjimo dokumentų slaugytojai), leidžiama naudotis savo televizoriumi, elektriniu virduliu, į elektros tinklą įjungiamu kompiuteriu ar kitu saugiu elektros prietaisu. Draudžiama naudoti elektrinius patalpų šildymo prietaisus ir elektrinius vandens pašildymo prietaisus (spirales).

7. Mobiliųjų telefonų pakrovėjų, skutimosi mašinėlių elektros energijos išlaidos neapmokestinamos.

8. Skyriaus vyresnioji slaugytoja ir budinti slaugytoja kontroliuoja, ar kompensuota už visų elektros prietaisų naudojimą.

III. PACIENTO ASMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PRIETAISŲ NAUDOJIMO TVARKA

9. Pacientas, kuris naudojasi asmeninės nuosavybės elektros prietaisais, privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių:

9.1. Pacientas gali naudotis elektriniais prietaisais įstaigos palatose pagal skyriuje nustatytą tvarką nuo 8.00 val. iki 23.00 val.:

9.1.1. kai prietaisas tvarkingas ir saugus;

9.1.2. jei prietaiso naudojimas netrikdo medicinos aparatūros darbo;

9.1.3. jei neprieštarauja kiti palatos pacientai.

9.2. Asmeninius elektros prietaisus draudžiama naudotis:

9.2.1. gydytojų vizitacijų metu;

9.2.2. atliekant procedūras;

9.2.3. esant netvarkingam prietaisui;

9.2.4. nakties ir dienos poilsio metu;

9.2.5. kai elektroninių prietaisų naudojimas trikdo medicinos aparatūros darbą.

10. Pacientai, išeidami iš palatos, privalo patys pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 11. Už saugų elektros prietaisų naudojimą skyrių palatose atsako skyrių vedėjai.